Om Företaget.

TBS startades 2004

TBS har tillgång till ett internationellt nätverk av expertis. Det ger oss unika möjligheter att sätta ihop projektgrupper med rätt kunskaper och erfarenheter. I praktiken medför organisationsformen att vi har tillgång till den samlade kompetensen i den globala organisationen för att bäst tillgodose de krav på sakkunskap som varje projekt ställer. Dessutom ger det oss de bästa förutsättningarna att framgångsrikt hantera även internationella uppdrag.

TBS är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vårt nätverk ger oss tillgång till hela världen och det gör att vårt projektteam alltid har rätt kompetens för att verkligen hjälpa våra kunder.
TBS utför även förmedling mellan kunder och tillverkare inom alla kategorier/produkter.

TBS har egna produkter och egen tillverkning i Asien med ett
samarbete av utvalda fabriker av TBS, inom ridsport
t ex trailertillverkning, hästutrustning och stallinredning.

TBS är grundare av såkallade tävlingsskåpet ”Winnie” och Mobilsadelvagn.Nedan finns bilder från personalen på Kina kontoret.